Obchodní podmínky kurzů Ukulele ansámbl JUNIOR

Prosím seznamte se s podmínkami konání kurzu

Organizace a pořádání ukulele kurzů pro děti se řídí těmito obchodními podmínkami. Prosím, berte na vědomí, že odesláním přihlášky s nimi souhlasíte. 

 • 1
  Dítě se stává řádným členem kurzu po odevzdání přihlášky a zaplacení kurzovného.
 • 2
  Kurzovné se platí na celé pololetí (tedy září 2020 - leden 2021, únor 2021 - červen 2021). Kurzovné se platí převodem na účet na základě vystavené faktury, lze se domluvit i na platbě v hotovosti.
 • 3
  V případě dodatečného přihlášení je kurzovné upraveno v poměrné výši.
 • 4
  Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 7.
 • 5
  Podpisem přihlášky zákonný zástupce stvrzuje, že dítěti umožní docházku do kurzu. Nepřítomnost dítěte omluví. V případě, že má dítě odcházet z výuky dříve, bude o této skutečnosti zákonný zástupce lektorku písemně informovat.
 • 6
  Při absenci dítěte nebo předčasného ukončení kroužku ze strany dítěte se kurzovné nevrací.
 • 7
  Pokud je dítě dlouhodobě nemocné (min. 6 zmeškaných lekcí v kuse) lze na základě lékařského potvrzení vrátit poměrnou část kurzovného.
 • 8
  Pokud je zrušení lekce zapříčiněna lektorem, dojde k náhradě lekce nebo vrácení adekvátní části kurzovného.
 • 9
  Lekce neprobíhají ve státní svátky a prázdniny.
 • 10
  Lektorka si vyhrazuje právo ve výjimečných situacích zrušit kurz. V takovém případě dojde k navrácení adekvátní části kurzovného. V odůvodněných případech je možné změnit místo, kde bude kurz probíhat, případně ho přesunout do online prostoru. V takovém případě se budou považovat lekce za řádně proběhnuté.
 • 11
  Na lekci se chodí 10 minut předem, aby si dítě stihlo dojít na wc, přezout a až to bude umět, naladit nástroj.
 • 12
  Během lekce se nikdo z dětí nesmí bez souhlasu lektorky vzdálit.
 • 13
  Provozovatel kroužku nenese žádnou odpovědnost za odložené věci. Prosím, zvažte nutnost nošení větší hotovosti a cenných předmětů.
 • 14
  Přihlášením do kroužku uděluje zákonný zástupce souhlas s pořizováním foto, MP3 nahrávky a video dokumentace a s jejich použití na stránce kroužku pro propagační účely kroužku.